Jutulheimen bygdemuseum

Jutulheimen bygdemuseum finn vi tett attmed Jutulporten vest for Vågåmo. Dette bygdetunet har eksistert i femti år, med hus som er samla frå ymse gardar i Vågå. Hovudhuset kjem frå Sunde. Eit anna våningshus kjem frå Øy, med bl a kjøkken til bruk under ymse arrangement.

Elles finst bl. a. to stabbur, ombygd stall og smie. Bygdemuseet har også ei omfattande samling med pynte- og bruksgjenstandar frå bygda. Blant anna er her ting som har tilhøyrt den kjende fjellmann og jeger Jo Gjende (1794 – 1884), og det finst arbeid etter skulptøren Jo Visdal.

Jutulheimen bygdemusem er ope i juli månad.

VELKOMNE TIL EI FREDELEG STUND I JUTULHEIMEN,
OG NYT GJERNE EIN KAFFEKOPP OG DET SOM ELLES MÅTTE PASSE!